Mẫu đăng ký hồ sơ tại BID CAREER

Nhập
Xác nhận
Hoàn tất

Cảm ơn bạn đã đăng ký hồ sơ.

Chúng tôi sẽ gửi mail xác nhận đến địa chỉ mail mà bạn đã đăng ký, xin vui lòng kiểm tra hộp thư đến. Nhân viên phụ trách sẽ phản hồi các thắc mắc của bạn.


Trường hợp sau 1 tuần bạn vẫn chưa nhận được phản hồi thì vui lòng điện thoại đến số 03-5777-6534 (Tenpo Ryutsu Net).